Digitalt værktøj til at identificere stereotyper i karrierebeslutninger

Velkommen til selvevalueringsværktøjet, der er designet til at hjælpe dig og dine vejledte med at udforske og forstå eventuelle kønsbias, der kan påvirke deres karrierebeslutninger. Værktøjet er en del af uddannelsesprojektet “GUIDE – Upgrading the skills of professionals for gender sensitive career guidance”, der har til formål at styrke individer i at træffe valg baseret på deres interesser og evner snarere end køn.

Værktøjet dykker ned i to dimensioner af bias: eksplicitte og implicitte associationer. Eksplicitte fordomme omfatter bevidste overbevisninger og holdninger, mens implicitte fordomme er ubevidste associationer eller stereotyper, der er påvirket af samfundsmæssige faktorer. Ved at adressere begge dimensioner sigter vi mod at give omfattende indsigt i, hvordan bias kan påvirke karrierebeslutninger.

Udfyldelsen af selvevalueringsværktøjet er et første skridt i udforskningen af kønsbias på overfladeniveau. Spørgsmålene er bevidst formuleret stereotypt for at fremkalde ærlige svar, som vil generere en personlig rapport, der fremhæver eventuelle identificerede bias. Denne rapport vil fungere som en værdifuld ressource for jer som karrierevejledere, så I kan tilbyde vejledning, der er skræddersyet til den enkeltes behov og potentiale, fri for kønsbias.

Vi opfordrer dig til at introducere dette værktøj til dine vejledte og guide dem gennem selvevalueringsprocessen (ved at bruge det digitale værktøj til at identificere stereotyper i karrierebeslutninger). Din støtte til at facilitere åbne og ærlige diskussioner om fordomme og karrierevalg vil i høj grad bidrage til deres personlige og professionelle udvikling. Det bør tage ca. 10 minutter af deres tid.

Alle oplysninger, der gives i det digitale værktøj til identifikation af stereotyper i karrierebeslutninger, og som registreres, vil udelukkende blive brugt af GUIDE’s projektpartnerskab. Vi vil ikke sælge, handle med eller overføre en persons personlige oplysninger til nogen tredjepart eller enhed. GUIDE’s projektpartnerskab respekterer værktøjsbrugernes ret til privatliv i overensstemmelse med den generelle forordning om beskyttelse af personoplysninger 2016/679/EU og de nuværende nationale og europæiske juridiske og lovgivningsmæssige rammer for beskyttelse af personoplysninger.

Tak, fordi du er med på denne rejse mod at nedbryde kønsbias i karrierebeslutninger.

Lad os sikre, at alle køn får mulighed for at vælge baseret på interesse og evner snarere end køn.