Digitalt værktøj til at identificere stereotyper i karriere – og uddannelsesvalg

Velkommen til selvevalueringsværktøjet, der er designet til at hjælpe dig med at udforske og forstå, om du ubevidst har fordomme om køn, der potentielt kan påvirke dine karriere-og uddannelsesvalg. Dette værktøj er en del af uddannelsesprojektet “GUIDE – Upgrading the skills of professionals for gender sensitive career guidance” der har til formål at give unge voksne og teenagere mulighed for at træffe informerede valg baseret på deres interesser og evner snarere end samfundets forventninger eller endda fordomme.

Bias er, forenklet sagt, vores ubevidste eller bevidste præferencer eller fordomme over for bestemte grupper af mennesker. I forbindelse med dette værktøj vil vi fokusere på de to dimensioner af bias: eksplicitte og implicitte associationer.

Eksplicitte bias er vores bevidste overbevisninger og holdninger, som kan påvirke vores opfattelser og handlinger. Den selvevaluering, du er ved at gennemføre, vil give dig indsigt i dine eksplicitte bias i forbindelse med kønsstereotyper i karrierevalg.

Implicitte fordomme er på den anden side ubevidste associationer eller stereotyper, som vi måske ubevidst har baseret på samfundsmæssige påvirkninger. Vi forstår, at disse implicitte fordomme også kan påvirke dine karriere- og uddannelsesvalg betydeligt. Derfor giver vi dig her yderligere materiale her der kan hjælpe dig med at vurdere og reflektere over dine implicitte bias.

Dette selvevalueringsværktøj er kun det første skridt mod at udforske overfladeniveauet af dine kønsfordomme. Det er derfor, spørgsmålene er formuleret stereotypt. Ved at svare ærligt vil du og din karriererådgiver få indsigt i eventuelle eksplicitte bias, der kan påvirke dine karriere- og uddannelsesvalg.

Når du har gennemført vurderingen, genereres en personlig rapport, der fremhæver dine resultater. Denne rapport vil være en værdifuld ressource for karrierevejledere, rådgivere, lærere eller konsulenter, som kan tilbyde vejledning baseret på eventuelle identificerede kønsstereotyper eller fordomme, der påvirker dine valg. Prøv venligst at svare så ærligt som muligt. Husk, at du ikke vil blive bedømt på dine svar, tværtimod vil resultaterne af selvevalueringsværktøjet hjælpe karrierevejledere med at forstå, hvordan de kan hjælpe dig med at få en succesfuld karrierevej, baseret på dit potentiale og ikke baseret på kønsfordomme.

Vi håber, at dette selvevalueringsværktøj og de medfølgende ressourcer giver dig mulighed for at udfordre og overvinde forudfattede meninger om passende karrierer, der udelukkende er baseret på køn. Lad os skabe en fremtid, hvor mulighederne er åbne for alle køn baseret på individuelle interesser og evner.

Kom i gang nu ved at bruge et øjeblik på at udfylde denne selvevaluering. Det bør tage cirka 10 minutter af din tid.

Alle oplysninger, der gives i selvevalueringsværktøjet, og som registreres, vil udelukkende blive brugt af GUIDEs projektpartnerskab. Vi vil ikke sælge, handle med eller overføre en persons personlige oplysninger til nogen tredjepart eller enhed. GUIDE’s projektpartnerskab respekterer værktøjsbrugernes ret til privatliv i overensstemmelse med den generelle forordning om beskyttelse af personoplysninger 2016/679/EU og de nuværende nationale og europæiske juridiske og lovgivningsmæssige rammer for beskyttelse af personoplysninger.

Tak, fordi du er med på denne rejse mod at nedbryde kønsbias i karrierebeslutninger.

Lad os sikre, at alle køn får mulighed for at vælge mellem muligheder baseret på interesse og evner snarere end køn.