Digitalt værktøj til at identificere stereotyper i karrierebeslutninger.

Dette digitale værktøj er designet til at hjælpe fagfolk med ansvar for karrierevejledning, såsom karrierevejledere, lærere, rådgivere og andre, med at afdække og genkende kønsstereotyper og hindringer, som alle køn kan stå over for og påvirke deres professionelle karrierebeslutninger.