Partnere

Partnerskabet består af 9 partnere fra 8 forskellige lande.

Lad os præsentere holdet!

SOSU ØSTJYLLAND | 🇩🇰

Sosu Østjylland er den næststørste social- og sundhedsskole i Danmark. Vi tilbyder forskellige uddannelsesforløb og efteruddannelse af uddannet personale til social- og sundhedsinstitutioner for ældre og handicappede, hospitaler og psykiatrien. Vi udvikler løbende innovative pædagogiske, og didaktiske uddannelsesmaterialer, organiserer arbejdspraktik og arbejder tæt sammen med arbejdsgivere på området. Vi har mere end 25 års erfaring med uddannelse og efteruddannelse af plejepersonale. Vi har ca. 150 fuldtidsansatte medarbejdere og 20 eksterne fagpersoner tilknyttet vores daglige praksis. I 2016 havde højskolen mere end 800 fuldtidsstuderende, og ca. 2.000 professionelle plejere deltog i kortere eller længerevarende supplerende uddannelsesforløb. Vores studerende er mellem 15 og 60 år gamle og har mere end 50 etiske og kulturelle baggrunde. For de yngste tilbyder vi korte introduktionsforløb på 20 til 40 uger - for at forberede dem til en start på de vigtigste uddannelser af enten:

  • 14 måneder (social- og sundhedshjælper)

eller

  • 32 måneder (social- og sundhedsassistent)

 

Vi er løbende involveret i europæiske projekter, og det er ikke svært for os at sikre effekten af projekt resultaterne indenfor og udenfor vores organisation. Resultaterne af vores projekter bliver direkte integreret i uddannelsen af social- og hjælpere og assistenter på SOSU Østjyllands skole. Da de færdiguddannede fra skolen er kommende plejepersonale, anvender de deres nye kompetencer direkte på deres arbejdspladser. SOSU er desuden en del af flere nationale netværk af danske social- og sundhedsskoler, som nyder godt af projektresultaterne. Skolen er også medlem af flere internationale partnerskaber og netværk med interessenter inden for plejeområdet i mange europæiske lande. Vi forsøger altid at give dem mulighed for også at udnytte vores resultater.

UCL ERHVERVSAKADEMI & PROFESSIONSHØJSKOLE | 🇩🇰

UCL University College er Syddanmarks største University College med 11.000 fuldtidsstuderende og 1000 ansatte samt flere tusinde erhvervsuddannelsesstuderende. Det er en regional videregående uddannelsesinstitution med campusser i Odense, Svendborg, Vejle, Jelling og Fredericia (satellit). UCL University College i Danmark er resultatet af en fusion mellem Business Academy Lillebaelt og University College Lillebaelt, som fandt sted den 01/08/2018.

Det tilbyder mere end 40 akademiske og professionelle videregående uddannelser (AP-uddannelser, professionsbacheloruddannelser og bachelor Top Up-uddannelser) inden for tre fakulteter: Det Erhvervs- og teknologiske fakultet, Det pædagogiske og samfundsvidenskabelige fakultet og Det sundhedsvidenskabelige fakultet.

Ud over disse bacheloruddannelser tilbyder fakultetet for faglig udvikling og efteruddannelse fortsat faglig udvikling og organisatorisk udvikling inden for mange områder, f.eks. animation, teknologi, uddannelse (teori og praksis), sundhed samt ledelse og administration i private og offentlige organisationer. I tæt samarbejde med de fire fakulteter findes fire afdelinger for anvendt forskning, et uddannelsesressourcecenter og flere videnscentre. I øjeblikket er UCL University College (herefter UCL) vært for to nationale centre: Det nationale ekspertisecenter for formidling af historie og kulturarv og det nationale ekspertisecenter for læringsressourcer. Det samarbejder med uddannelses- og forskningsinstitutioner i hele Danmark og internationalt og sætter en ære i altid at yde den største indsats - at arbejde for at skabe bedre løsninger for slutbrugere, virksomheder og samfundet som helhed.

UCL er innovativ og tilbyder tværfaglige og innovative læringsoplevelser til alle vores studerende. Ud over disse obligatoriske elementer i bacheloruddannelserne tilbyder UCL en bachelor top-up i innovation og iværksætteri, som fokuserer på at uddanne de studerende til at blive iværksættere og entreprenører. Derfor har højskolen kvalificerede lærere i innovation og iværksætteri, som har stor erfaring med at arbejde med innovationsbegivenheder og -processer gennem aktiviteter som f.eks. 48 timer og InnoEvent. UCL arbejder tæt sammen med nationale og internationale institutioner og virksomheder om praktikophold for studerende, projekter, anvendt forskning, Centers of Excellence og fortsat faglig og organisatorisk udvikling.

p-consulting.gr | GR

p-consulting.gr er et it- og uddannelseskonsulentfirma med fokus på webudvikling, digital transformation og virksomhedsrådgivning. Virksomheden arbejder sammen med skoler, erhvervsuddannelsesinstitutioner, uddannelsesorganisationer, erhvervsuddannelseskamre og andre organisationer i Grækenland og EU.

Hovedformålet er digital transformation af virksomheder og organisationer gennem innovativ udnyttelse af eksisterende værktøjer, der garanterer en hurtig, bæredygtig og effektiv proces. p-consulting.gr kombinerer uddannelse og IT-tjenester ved at fokusere på digital interaktiv uddannelse ved at udvikle og skabe online-uddannelseskurser, undervisningsspil, gamification-værktøjer, web- og mobilapplikationer ved hjælp af nye og innovative teknologier, der respekterer WCAG2.0 ("tilgængelighedsprotokoller"). Alle værktøjer er designet på grundlag af det af universitetet i Patras prisbelønnede værktøj for interaktivitet og brugeroplevelse (OS).

Virksomheden blev etableret i 2012 i Patras, Grækenland, og har gennemført over 40 europæiske og hundredvis af nationale projekter og har over 250 kunder inden for it- og forretningssupport. Virksomheden har 5 EU-priser for bedste praksis.

EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED | 🇨🇾

Eurosuccess Consulting blev etableret i 2009. Hovedformålet med Eurosuccess Consulting er at informere og støtte især enkeltpersoner og virksomheder i forbindelse med udnyttelsen af europæiske og nationale fonde. Ved at udnytte finansieringsmulighederne lykkes det dem at udforme, udvikle og gennemføre deres strategiske mål og dermed opfylde deres operationelle behov.

Desuden deltager vores organisation, både som koordinator og partner, i flere projekter under forskellige europæiske programmer og initiativer, såsom Livslang læring, ERASMUS + og Retfærdighed, og er et af de bedømmende organer for forslag, der er indsendt under forskellige EU-programmer.

Med hensyn til projektledelse har Eurosuccess Consulting en bred erfaring med udvikling af materialer, værktøjer og metoder vedrørende forskellige færdigheder/kompetencer (herunder IKT-værktøjer til vurdering og uddannelse samt e-læringsmiljøer) for forskellige grupper såsom børn, unge, voksne, iværksættere, virksomhedsledere og ansatte, sårbare grupper i samfundet såsom personer fra NEET-gruppen, fængselsfanger og tidligere straffede og andre.

Desuden er Eurosuccess Consulting medlem af: European Forum of Vocational Education and Training (EfVET), International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), European Network of Innovation for Inclusion, European Alliance for Apprenticeships, European Working Group of Innovation Consultants, Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI), Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) og Nicosia Chamber of Commerce and Industry (NCCI).

Baseret på ovennævnte erfaring, viden og kapacitet samt det etablerede netværk med partnerorganisationer og eksperter på Cypern og i udlandet er Eurosuccess Consulting i stand til at understøtte enhver indsats, der er nødvendig for at udvikle succesfulde forslag og dermed projektgennemførelsesaktiviteter. Eurosuccess Consulting er desuden akkrediteret som et VET-center af Cyperns myndighed for udvikling af menneskelige ressourcer, den relevante offentlige myndighed for uddannelsessektoren, samt med det internationale kvalitetssystem ISO 9001:2015.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 🇵🇹

University of Aveiro (UA) er et ungt portugisisk universitet, der blev grundlagt i 1973 og har banet vejen for at skabe undervisningstilbud inden for flere områder. I dag er UA alment anerkendt som et af de mest innovative universiteter i Portugal for sin undervisning og forskningskvalitet og for sit samarbejde med det regionale og nationale erhvervsliv. I øjeblikket studerer ca. 13 600 bachelorstuderende og 3 800 postgraduate studerende. Hvert år ankommer nye studerende til UA fra hele landet. De bruger år på at lære med berigende oplevelser lige op til eksamen og indtræden på arbejdsmarkedet. UA byder dem velkommen, hjælper dem med at passe ind og ledsager dem gennem hele deres akademiske forløb og derefter, når de går ind i arbejdslivet som de fagfolk af høj kvalitet, som de er uddannet til.

Dens organisation og matrixstruktur, der omfatter universitetets og de polytekniske undersystemer, stimulerer vidensudveksling og krydskontaminering mellem vidensområder og fremmer en nyttig nærhed mellem undervisning og forskning, hvilket resulterer i et meget tiltrækkende budskab for nationale og internationale studerende.

Med sin moderne og prestigefyldte arkitektur indtager UA topplaceringer på de vigtigste internationale ranglister, der vurderer videregående uddannelsesinstitutioner.

Desuden har det akademiske samfund omkring 1 400 lærere og forskere og 630 tekniske, administrative og ledende medarbejdere. Det er også disse mennesker, der hjælper universitetet i Aveiro med at blive anerkendt nationalt og internationalt for sin innovative karakter og kvalitet.

Universitetet har en unik styringsmodel, der omfatter 16 institutter, der dækker akademiske områder lige fra ingeniørvidenskab til kunst og humaniora, samt 4 polytekniske skoler og forskellige uddannelsescentre for voksenuddannelse. UA fungerer som et regionalt netværk for uddannelse og erhvervsuddannelse, der fremmer stærke forbindelser med det omkringliggende samfund, og er anerkendt som et pioneruniversitet i udviklingen af uddannelser inden for nye fagområder.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE | 🇸🇮

Sloveniens handels- og industrikammer er den største uafhængige frivillige organisation, der repræsenterer alle erhvervssektorer i Slovenien, og som forener 24 brancheforeninger og driver et netværk af 13 regionale kamre. CCIS tilbyder en bred vifte af ekspertise inden for erhvervsstøtte, bl.a. gennem sin juridiske afdeling, TT- og innovationsafdeling, miljøafdeling, internationaliseringscenter og EEN-kontor. CCIS har status som et repræsentativt handelskammer og er således regeringens partner på det lovgivningsmæssige og politiske område samt en organisation for arbejdsmarkedets parter.

CCIS er en del af et omfattende internationalt netværk gennem medlemskab af forskellige paraplyorganisationer; CCIS er også involveret i talrige nationale og tværnationale projekter vedrørende forskning og udvikling, digitalisering, miljø, erhvervsliv og iværksætteri, internationalisering og sociale spørgsmål, såsom uddannelse og undervisning.

WISAMAR BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEINNÜTZIGE GMBH | 🇩🇪

Wisamar er en non-profit uddannelsesudbyder fra Leipzig, Tyskland, der er aktiv inden for erhvervs-, kultur- og voksenuddannelse. Det er certificeret i henhold til akkrediterings- og licensbekendtgørelsen for beskæftigelsesfremme og er godkendt som udbyder af integrationskurser.

Wisamar fremmer arbejdsmarkedet og den sociale integration og tilbyder erhvervsuddannelser og videreuddannelsesprogrammer for lærere og undervisere.

Wisamar har mange års erfaring med EU-finansierede projekter, både inden for EU-mobilitet og partnerskaber, udvikling og overførsel af innovationer, Europa for Borgerne, AMIF, Daphne osv.

Wisamar driver et mobilitetsrådgivningsbureau, der er akkrediteret af det tyske nationale kontor, og har allerede vundet flere priser for høj kvalitet i projektkoordinering, bl.a. for Discover-projektet om iværksætteri.

Det Europæiske Institut for Diplomati og Politik | 🇳🇱

European Institute for Diplomacy and Policy er en videnskabelig ikke-statslig organisation, hvis hovedbestyrelse er sammensat af aktører og specialister inden for lokal udvikling fra forskellige sektorer i civilsamfundet og de europæiske medlemsstater: akademikere, ngo'er, udviklingsagenter, foreningsledere, tjenestemænd og socialøkonomiske virksomheder samt europæiske organisationer for lokal udvikling.

European Institute for Diplomacy and Policy's mission er konsekvent at levere innovative tjenester af høj kvalitet, der forbedrer regionernes økonomi og livskvaliteten i by- og landområder ved at støtte og fremme erfaringsudveksling mellem sine medlemmer og partnere med henblik på at opretholde internationalt samarbejde, dygtigt netværksarbejde og yderligere fremskridt og vækst. Vores organisations mål og netværk kommer til at støtte opfyldelsen af vores mission.

Instituttets hovedformål er at fremhæve kulturens værdier, fremme samarbejde og opbygge gensidig tillid med det ultimative mål at skabe nærhed med fremmede mennesker - relationer, der overlever regeringsskift.

Det Europæiske Institut for Diplomatisk Politik ønsker at spille en vigtig rolle i det åndelige og akademiske liv, støtte nye og talentfulde kunstnere og skabe en kulturel baggrund og mentalitet, der kan motivere. Vores medarbejdere har erfaring med at gennemføre lokale udviklingsaktioner i fjerntliggende, marginaliserede og vanskeligt tilgængelige områder. Vi deltager i og leder globale aktioner og initiativer, der bidrager til regional udvikling på verdensplan.

Vi bidrager til at integrere hele området på en mere afbalanceret måde gennem økonomiske, sociale og miljømæssigt fordelagtige initiativer for at øge befolkningens livskvalitet i vid udstrækning.

DOMSPAIN SLU | 🇪🇸

DomSpain er en voksenuddannelsesorganisation, der er specialiseret i uddannelse og erhvervsuddannelse, erhvervsstudier, erhvervsmæssige, sociale og interkulturelle færdigheder, sprog og nye teknologier.

Foreningen har til formål at forbedre kvaliteten af uddannelse og voksenuddannelse, at fremme og lette adgangen til nye teknologier og innovative undervisningsredskaber for både lærere og elever. DomSpain er en uddannelses- og konsulentvirksomhed, der er aktiv på nationalt og internationalt plan. Det tilbyder forskellige tjenester til Spaniens offentlige og private sektorer og deltager aktivt i internationale ordninger gennem et veletableret netværk af partnere i udlandet.

DomSpains uddannelsesafdeling udvikler uddannelsesprogrammer i fire hovedretninger: kurser og workshops for voksne elever, herunder fremmedsprog, IKT, madlavning, dans og kurser i personlig udvikling. VET: IKT, fremmedsprog, beskæftigelsesegnethed, arbejdsbaseret læring, kurser for undervisere med fokus på forbedring af fremmedsprogskompetencer, brug af digitale værktøjer og nye undervisningsmetoder, blended learning-aktiviteter uden for pensum for skolebørn og forældre, herunder fremmedsprog, robotteknologi, kodning og internetsikkerhed.

Kurserne og uddannelsen gennemføres i vores lokaler og på 6 borgercentre og 5 grundskoler og gymnasier i Tarragona-provinsen. Vi beskæftiger 40 undervisere og har ca. 1.400 elever hvert skoleår. Virksomheden tilbyder både face-to-face-, blended- og online-undervisning. På IKT-området har vi gennem mange år opnået erfaring med beskyttelse af informatikinfrastrukturer for at tilbyde integrerede løsninger til organisationer, virksomheder, offentlige organer og andre enheder, som hjælper dem med at garantere cybernetisk sikkerhed. DomSpain tilbyder vejledning og støtte til uddannelsescentre, offentlige organer, sociale virksomheder og ngo'er i forbindelse med digitalisering af deres interne arbejdsprocesser.

DomSpain har også et højt kvalificeret informationsteknologiteam, som har gennemført forskellige nationale og internationale projekter, der omfatter udvikling af uddannelsesplatforme. Vi tilbyder aktiviteter uden for læseplanen i fremmedsprog og robotteknologi for børn med indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser samt undervisning i IKT og sprog for voksne med særlige uddannelsesbehov. Repræsentanter fra DomSpain er med i bestyrelsen for nogle handicapforeninger og i Reus Kommunes råd for tilgængelighed. Vi har bestyrelsens ekspertise i adgang til, styring, gennemførelse og overvågning af EU-finansierede projekter. Som koordinator eller partner har vi været involveret i forskellige internationale projekter. Vi har udviklet onlinemiljøet og grænsefladen for over 15 europæiske projekter og har været den ledende partner for IKT- og teknologiaktiviteter for mange andre.

DomSpain er akkrediteret af Cataloniens tjeneste for beskæftigelsesegnethed som et rådgivnings-, rekrutterings- og uddannelsescenter til at koordinere lokale, nationale og internationale mobiliteter og praktikophold for erhvervsuddannelsesstuderende. Det er også medlem af det internationale netværk LET HER IN, EfVET og CEFEC. DomSpain koordinerer praktikophold, lærepladser og mobilitet for både ansatte og studerende inden for erhvervsuddannelse inden for bl.a. turisme, restaurering, biologi, audiovisuelle medier, mekanik, tilgængelighed, markedsføring, administration og økonomi samt ikke-formel og uformel uddannelse. Den tilbyder også forberedende uddannelse, konsulent- og rådgivningstjenester til elever, udstationeringscentre og værtsvirksomheder inden for erhvervsuddannelse.