guide-logo-h

Εταίροι

Η σύμπραξη αποτελείται από 9 εταίρους από 8 διαφορετικές χώρες.

Ας γνωρίσουμε την ομάδα!

SOSU ØSTJYLLAND | 🇩🇰

ο Sosu Ostjylland είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κολέγιο κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης στη Δανία. Παρέχουμε διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα και συμπληρωματική εκπαίδευση εκπαιδευμένου προσωπικού για ιδρύματα κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες, νοσοκομεία και ψυχιατρική. Αναπτύσσουμε συνεχώς καινοτόμο παιδαγωγικό και διδακτικό εκπαιδευτικό υλικό, οργανώνουμε πρακτική άσκηση και συνεργαζόμαστε στενά με εργοδότες του κάθε τομέα. Έχουμε περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση και την περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού φροντίδας. Έχουμε περίπου 150 μέλη προσωπικού πλήρους απασχόλησης και 20 εξωτερικούς επαγγελματίες που συνδέονται με την καθημερινή μας πρακτική. Το 2016 το κολέγιο είχε περισσότερους από 800 φοιτητές πλήρους απασχόλησης και περίπου 2.000 επαγγελματίες φροντιστές συμμετείχαν σε μικρότερα ή μεγαλύτερα σεμινάρια συμπληρωματικής κατάρτισης. Οι μαθητές μας είναι 15 έως 60 ετών και έχουν περισσότερα από 50 ηθικά και πολιτιστικά υπόβαθρα. Για τους νεότερους, προσφέρουμε σύντομα προγράμματα εισαγωγής 20 έως 40 εβδομάδων – για να τους προετοιμάσουμε για ένα ξεκίνημα στα κύρια εκπαιδευτικά προγράμματα είτε:

  • 14 μήνες (Βοηθός Κοινωνικής και Υγείας) ή
  • 32 μήνες (Φροντιστής Κοινωνικής και Υγείας).

Συμμετέχουμε συνεχώς σε ευρωπαϊκά έργα και δεν είναι δύσκολο για εμάς να διασφαλίσουμε τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων των έργων εντός και εκτός του οργανισμού μας. Τα αποτελέσματα των έργων μας ενσωματώνονται άμεσα στην εκπαίδευση των φροντιστών και βοηθών κοινωνικής και βοηθητικής φροντίδας στο κολέγιο SOSU Ostjylland. Καθώς οι απόφοιτοι κολεγίου είναι μελλοντικοί φροντιστές, εφαρμόζουν τις νέες τους ικανότητες απευθείας στους χώρους εργασίας τους. Επιπλέον, το SOSU είναι μέρος πολλών εθνικών δικτύων κολεγίων κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης της Δανίας, επωφελούμενοι από τα αποτελέσματα του έργου. Το κολέγιο είναι επίσης μέλος πολλών διεθνών συνεργασιών και δικτύων με ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της φροντίδας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Προσπαθούμε πάντα να τους επιτρέπουμε να εκμεταλλευτούν και το δικό μας αποτέλεσμα

UCL ERHVERVSAKADEMI & PROFESSIONSHØJSKOLE | 🇩🇰

Το UCL University College είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο της Νότιας Δανίας με 11.000 φοιτητές πλήρους απασχόλησης και 1000 υπαλλήλους, καθώς και αρκετές χιλιάδες φοιτητές επαγγελματικής εκπαίδευσης. Είναι ένα περιφερειακό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με πανεπιστημιουπόλεις στο Odense, Svendborg, Vejle, Jelling και Fredericia. Το UCL University College στη Δανία προέκυψε από τη συγχώνευση μεταξύ του Business Academy Lillebaelt και του University College Lillebaelt, η οποία πραγματοποιήθηκε την 01/08/2018.

Προσφέρει περισσότερα από 40 προγράμματα ακαδημιών και επαγγελματικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προγράμματα πτυχίου AP, προγράμματα Professional Bachelor και προγράμματα Bachelor Top Up) σε τρεις σχολές: τη Σχολή Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας, τη Σχολή Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών και τη Σχολή Επιστημών Υγείας.

Εκτός από αυτά τα προπτυχιακά προγράμματα, η Σχολή Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης προσφέρει συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και οργανωτική ανάπτυξη σε πολλούς τομείς, όπως κινούμενα σχέδια, τεχνολογία, εκπαίδευση, (θεωρία και πράξη), υγεία και διαχείριση και διοίκηση σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Σε στενή συνεργασία με τις τέσσερις σχολές υπάρχουν τέσσερα Τμήματα Εφαρμοσμένης Έρευνας, ένα Κέντρο Εκπαιδευτικών Πόρων και πολλά κέντρα γνώσης. Επί του παρόντος, το UCL University College (στο εξής UCL) φιλοξενεί δύο εθνικά κέντρα: το Εθνικό Κέντρο Αριστείας για τη Διάδοση της Ιστορίας και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Εθνικό Κέντρο Αριστείας για Πηγές Μάθησης. Συνεργάζεται με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα σε όλη τη Δανία και διεθνώς, με υπερηφάνεια που καταβάλλει πάντα τις μεγαλύτερες προσπάθειες – εργάζεται για τη δημιουργία καλύτερων λύσεων για τους τελικούς χρήστες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της.

Το UCL είναι καινοτόμο, παρέχοντας διεπιστημονικές και καινοτόμες μαθησιακές εμπειρίες για όλους τους μαθητές μας. Πέρα από αυτά τα υποχρεωτικά στοιχεία στα προπτυχιακά προγράμματα, το UCL προσφέρει μια συμπλήρωση πτυχίου στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, η οποία επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των φοιτητών ώστε να γίνουν επιχειρηματίες και ενδο-επιχειρηματίες. Ως εκ τούτου, το κολέγιο διαθέτει καταρτισμένους δασκάλους στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, με εκτενή εμπειρία εργασίας με εκδηλώσεις και διαδικασίες καινοτομίας, μέσω δραστηριοτήτων π.χ., 48 ώρες και InnoEvent. Το UCL συνεργάζεται στενά με εθνικά και διεθνή ιδρύματα και επιχειρήσεις σχετικά με τοποθετήσεις φοιτητών, έργα, εφαρμοσμένη έρευνα, Κέντρα Αριστείας και συνεχή επαγγελματική και οργανωτική ανάπτυξη.

p-consulting.gr | GR

Η p-consulting.gr είναι μια Συμβουλευτική Πληροφορικής και Εκπαίδευσης που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη συμβουλευτική επιχειρήσεων. Η εταιρεία συνεργάζεται με σχολεία, ιδρύματα ΕΕΚ, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, επιμελητήρια και άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Κύριος στόχος της είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και οργανισμών μέσω της καινοτόμου εκμετάλλευσης των υπαρχόντων εργαλείων που εγγυώνται μια γρήγορη, βιώσιμη και αποτελεσματική διαδικασία. Η p-consulting.gr συνδυάζει εκπαίδευση και υπηρεσίες πληροφορικής εστιάζοντας στην ψηφιακή διαδραστική εκπαίδευση μέσω της ανάπτυξης και δημιουργίας διαδικτυακών μαθημάτων εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών παιχνιδιών, εργαλείων gamification, διαδικτυακών και φορητών εφαρμογών χρησιμοποιώντας νέες και καινοτόμες τεχνολογίες σεβόμενοι το WCAG2.0 (πρωτόκολλα προσβασιμότητας). Ο σχεδιασμός όλων των εργαλείων της βασίζεται στο βραβευμένο από το Πανεπιστήμιο Πατρών εργαλείο διαδραστικότητας εμπειρίας χρήστη (OS).

Ιδρύθηκε το 2012 στην Πάτρα, στην Ελλάδα και έχει υλοποιήσει πάνω από 40 Ευρωπαϊκά και εκατοντάδες Εθνικά Έργα, και έχει πάνω από 250 πελάτες στον τομέα της πληροφορικής και της επιχειρηματικής υποστήριξης. Η εταιρεία κατέχει 5 βραβεία βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ.

EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED | 🇨🇾

Η Eurosuccess Consulting ιδρύθηκε το 2009. Κύριος στόχος της Eurosuccess Consulting είναι η ενημέρωση και υποστήριξη, κυρίως ιδιωτών και επιχειρήσεων, σχετικά με την εκμετάλλευση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ταμείων. Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, πετυχαίνουν να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν τους στρατηγικούς τους στόχους, καλύπτοντας έτσι τις επιχειρησιακές τους ανάγκες.

Επιπλέον, ο Οργανισμός μας συμμετέχει, τόσο ως συντονιστής όσο και ως εταίρος, σε πολλά έργα στο πλαίσιο διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, όπως το Lifelong Learning, το ERASMUS + και το Justice, και είναι ένας από τους φορείς αξιολόγησης προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ.

Όσον αφορά τον τομέα διαχείρισης έργων, η Eurosuccess Consulting έχει ευρεία εμπειρία στην ανάπτυξη υλικών, εργαλείων και μεθοδολογιών που αφορούν διάφορες δεξιότητες / ικανότητες (συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ΤΠΕ για σκοπούς αξιολόγησης και εκπαίδευσης καθώς και περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης) για διάφορες ομάδες όπως παιδιά, νέοι, ενήλικες, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενοι, ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας όπως άτομα που προέρχονται από την ομάδα NEET, κρατούμενοι και πρώην κρατούμενοι και άλλοι.

Επιπλέον, η Eurosuccess Consulting είναι μέλος των: European Forum of Vocational Education and Training (EfVET), International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), European Network of Innovation for Inclusion, European Alliance for Apprenticeships, European Working Group of Innovation Consultants, Cyprus Chamber of Innovation and Industry (CCCI), Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) and Nicosia Chamber of Innovation and Commerce (NCCI).

Με βάση την παραπάνω εμπειρία, τις γνώσεις και τις δυνατότητες και το δημιουργημένο δίκτυο με συνεργαζόμενους οργανισμούς και εμπειρογνώμονες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, η Eurosuccess Consulting είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια που απαιτείται για την ανάπτυξη επιτυχημένων προτάσεων και, κατά συνέπεια, δραστηριοτήτων υλοποίησης έργων. Επιπλέον, η Eurosuccess Consulting είναι διαπιστευμένη ως Κέντρο ΕΕΚ από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, την αρμόδια δημόσια αρχή στον τομέα της κατάρτισης και εκπαίδευσης, καθώς και με το Διεθνές Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2015.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 🇵🇹

Το University of Aveiro (UA) είναι ένα νέο πορτογαλικό πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε το 1973 και άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία προσφορών διδασκαλίας σε διάφορους τομείς. Σήμερα, το UA αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα από τα πιο καινοτόμα πανεπιστήμια στην Πορτογαλία για την ποιότητα διδασκαλίας και έρευνας και τη συνεργασία του με περιφερειακές και εθνικές επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούν περίπου 13.600 προπτυχιακοί φοιτητές και 3.800 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Κάθε χρόνο νέοι φοιτητές φτάνουν στο UA από όλη τη χώρα. Περνούν χρόνια μαθαίνοντας με εμπλουτισμένες εμπειρίες μέχρι την αποφοίτησή τους και την είσοδο στην αγορά εργασίας. Το UA τους καλωσορίζει, τους βοηθά να ταιριάζουν και τους συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους πορείας και όχι μόνο, όταν εντάσσονται στον κόσμο της εργασίας ως οι επαγγελματίες αριστείας για τους οποίους έχουν εκπαιδευτεί.

Η οργάνωση και η δομή του, που περιλαμβάνει υποσυστήματα Πανεπιστημίου και Πολυτεχνείου, διεγείρει την ανταλλαγή γνώσεων και τη διασταυρούμενη μόλυνση μεταξύ των γνωστικών πεδίων, προάγοντας την χρήσιμη εγγύτητα μεταξύ διδασκαλίας και έρευνας, γεγονός που οδηγεί σε ένα πολύ ελκυστικό μήνυμα για εθνικούς και διεθνείς φοιτητές.

Με μοντέρνα και αριστοκρατική αρχιτεκτονική, το UA καταλαμβάνει κορυφαίες θέσεις στις πιο σημαντικές διεθνείς κατατάξεις αξιολόγησης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει περίπου 1.400 καθηγητές και ερευνητές και 630 τεχνικό, διοικητικό και διοικητικό προσωπικό. Αυτοί είναι επίσης οι άνθρωποι που βοηθούν το Πανεπιστήμιο του Aveiro να γίνει αναγνωρισμένο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τον καινοτόμο χαρακτήρα και την ποιότητά του.

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ένα μοναδικό μοντέλο διακυβέρνησης που ενσωματώνει 16 Τμήματα που καλύπτουν ακαδημαϊκούς τομείς που κυμαίνονται από Μηχανική και Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, καθώς και 4 Πολυτεχνικές Σχολές και διάφορα κέντρα κατάρτισης που απευθύνονται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το UA λειτουργεί ως περιφερειακό δίκτυο για εκπαίδευση και κατάρτιση, προωθώντας ισχυρούς δεσμούς με τη γύρω κοινότητα και αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο στην ανάπτυξη πτυχίων σε νέους θεματικούς τομείς

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE | 🇸🇮

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος εθελοντικός οργανισμός που εκπροσωπεί όλους τους επιχειρηματικούς τομείς στη Σλοβενία, ενώνει 24 παραρτηματικές ενώσεις και λειτουργεί ένα δίκτυο 13 περιφερειακών επιμελητηρίων. Το CCIS παρέχει ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας στην υποστήριξη επιχειρήσεων, συγκεκριμένα μέσω του νομικού του τμήματος, της μονάδας TT και καινοτομίας, του τμήματος περιβάλλοντος, του κέντρου διεθνοποίησης και του γραφείου EEN. Το CCIS έχει την ιδιότητα του αντιπροσωπευτικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και, ως εκ τούτου, είναι ο νομοθετικός και πολιτικός εταίρος της κυβέρνησης, καθώς και ένας οργανισμός κοινωνικών εταίρων.

Το CCIS αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου διεθνούς δικτύου μέσω της συμμετοχής σε διάφορους οργανισμούς-ομπρέλα. Συμμετέχει επίσης σε πολλά εθνικά και διακρατικά έργα που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση, το περιβάλλον, τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, τη διεθνοποίηση και κοινωνικά ζητήματα, όπως η κατάρτιση και η εκπαίδευση.

WISAMAR BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEINNÜTZIGE GMBH | 🇩🇪

Η Wisamar είναι ένας μη κερδοσκοπικός πάροχος εκπαίδευσης από τη Λειψία της Γερμανίας, που δραστηριοποιείται στην επαγγελματική, πολιτιστική και εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Διάταγμα Διαπίστευσης και Αδειοδότησης για Προώθηση Απασχόλησης και έχει άδεια ως πάροχος μαθημάτων ένταξης.

Η Wisamar προωθεί την αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη και προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και περαιτέρω εκπαίδευσης για δασκάλους και εκπαιδευτές.

Η Wisamar έχει πολυετή πείρα σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, τόσο στην κινητικότητα όσο και σε συνεργασίες ΕΕ, στην ανάπτυξη και μεταφορά καινοτομιών, στην Ευρώπη για τους πολίτες, στο AMIF, στο Daphne κ.λπ.

Η Wisamar διαχειρίζεται ένα γραφείο συμβούλων κινητικότητας, διαπιστευμένο από τη Γερμανική Εθνική Υπηρεσία, και έχει ήδη κερδίσει πολλά βραβεία για υψηλή ποιότητα στον συντονισμό έργων, μεταξύ άλλων, για το έργο Discover για την επιχειρηματικότητα.

EUROPEAN INSTITUTE FOR DIPLOMACY AND POLICY | 🇳🇱

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διπλωματίας και Πολιτικής είναι ένας επιστημονικός μη κυβερνητικός οργανισμός του οποίου η Γενική Επιτροπή συγκροτείται από φορείς τοπικής ανάπτυξης και ειδικούς από διάφορους τομείς της κοινωνίας των πολιτών και ευρωπαϊκών κρατών μελών: ακαδημαϊκούς, ΜΚΟ, αναπτυξιακούς παράγοντες, διευθυντές ενώσεων, δημόσιους υπαλλήλους και κοινωνικούς οικονομικών εταιρειών, καθώς και ευρωπαϊκών οργανισμών τοπικής ανάπτυξης.

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διπλωματίας και Πολιτικής είναι να παρέχει με συνέπεια καινοτόμες, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που βελτιώνουν την οικονομία των περιφερειών και την ποιότητα ζωής στις αστικές και αγροτικές περιοχές, υποστηρίζοντας και προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών και των εταίρων του για τη διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας, δικτύωση και περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη. Οι στόχοι και το δίκτυο του οργανισμού μας υποστηρίζουν την εκπλήρωση της αποστολής μας.

Κύριος στόχος του Ινστιτούτου είναι η ανάδειξη των αξιών του πολιτισμού, η προώθηση της συνεργασίας και η οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με απώτερο στόχο τη δημιουργία εγγύτητας με ξένους ανθρώπους - σχέσεις που επιβιώνουν περισσότερο από τις αλλαγές στην κυβέρνηση.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διπλωματίας και Πολιτικής θέλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πνευματική και ακαδημαϊκή ζωή, υποστηρίζοντας νέους και ταλαντούχους καλλιτέχνες και δημιουργώντας ένα πολιτιστικό υπόβαθρο και νοοτροπία ικανή να παρακινήσει. Τα μέλη του προσωπικού μας έχουν εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων τοπικής ανάπτυξης σε απομακρυσμένες, περιθωριοποιημένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Συμμετέχουμε και ηγούμαστε παγκόσμιες δράσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη παγκοσμίως.

Συμβάλλουμε στην ενσωμάτωση ολόκληρης της περιοχής με πιο ισορροπημένο τρόπο μέσω οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικά επωφελών πρωτοβουλιών για την εκτεταμένη αύξηση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού.

DOMSPAIN SLU | 🇪🇸

H DomSpain είναι ένας οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων που ειδικεύεται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τις επαγγελματικές σπουδές, τις επαγγελματικές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες, τις γλώσσες και τις νέες τεχνολογίες.

Αυτή η Ένωση στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ενηλίκων, στην προώθηση και διευκόλυνση της πρόσβασης, τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών, σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα εργαλεία διδασκαλίας. Η DomSpain είναι μια Εταιρεία Εκπαίδευσης και Συμβούλων που δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρει διάφορες υπηρεσίες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Ισπανίας και συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα μέσω ενός καλά εδραιωμένου δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό.

Το τμήμα Εκπαίδευσης της DomSpain αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα σε τέσσερις κύριες κατευθύνσεις: μαθήματα και εργαστήρια για ενήλικες μαθητές, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων ξένων γλωσσών, ΤΠΕ, μαγειρικής, χορού και προσωπικής ανάπτυξης. ΕΕΚ: ΤΠΕ, ξένες γλώσσες, απασχολησιμότητα, εκπαιδεύσεις μάθησης με βάση την εργασία για εκπαιδευτικούς που εστιάζουν στη βελτίωση των ξένων γλωσσικών ικανοτήτων, χρήση ψηφιακών εργαλείων και νέων μεθόδων διδασκαλίας, μικτή μάθηση εκτός προγράμματος σπουδών για παιδιά και γονείς, συμπεριλαμβανομένων ξένων γλωσσών, ρομποτικής, κωδικοποίησης και ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Τα μαθήματα και η εκπαίδευση υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας και σε 6 αστικά κέντρα και 5 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επαρχίας Tarragona. Απασχολούμε 40 εκπαιδευτικούς και μετράμε περίπου 1.400 φοιτητές κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η εταιρεία παρέχει τόσο πρόσωπο με πρόσωπο, μεικτά και διαδικτυακά μαθήματα. Στον τομέα των ΤΠΕ, έχουμε αποκτήσει εμπειρία μέσα από πολλά χρόνια προστασίας των υποδομών πληροφορικής, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και άλλους φορείς, που τους βοηθούν να εγγυηθούν την κυβερνητική ασφάλεια. Η DomSpain παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη σε εκπαιδευτικά κέντρα, δημόσιους φορείς, κοινωνικές επιχειρήσεις και ΜΚΟ στην ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών εργασίας τους.

Επίσης, η DomSpain διαθέτει μια ομάδα υψηλής ειδίκευσης στην τεχνολογία πληροφοριών που έχει υλοποιήσει διάφορα εθνικά και διεθνή έργα που αφορούν την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών. Παρέχουμε εξωσχολικές δραστηριότητες σε ξένες γλώσσες και ρομποτική για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και αναπτυξιακές διαταραχές, καθώς και μαθήματα ΤΠΕ και γλωσσών για ενήλικες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Εκπρόσωποι της DomSpain αποτελούν μέρος του διοικητικού συμβουλίου ορισμένων συλλόγων ατόμων με αναπηρία και του Συμβουλίου Προσβασιμότητας του Δήμου Reus. Διαθέτουμε τεχνογνωσία του διοικητικού συμβουλίου όσον αφορά την πρόσβαση, τη διαχείριση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ως συντονιστής ή συνεργάτης, έχουμε συμμετάσχει σε διάφορα διεθνή έργα. Έχουμε αναπτύξει το διαδικτυακό περιβάλλον για περισσότερα από 15 ευρωπαϊκά έργα και είμαστε ο κορυφαίος συνεργάτης δραστηριοτήτων ΤΠΕ και τεχνολογιών για πολλά άλλα.

H DomSpain είναι διαπιστευμένη από την Employability Service της Καταλονίας ως κέντρο παροχής συμβουλών, προσλήψεων και εκπαίδευσης για το συντονισμό των τοπικών, εθνικών και διεθνών κινητικότητας και πρακτικής άσκησης φοιτητών ΕΕΚ. Είναι επίσης μέλος του Διεθνούς Δικτύου LET HER IN, EfVET και CEFEC. Η DomSpain συντονίζει πρακτική άσκηση, μαθητεία και κινητικότητα τόσο του προσωπικού της ΕΕΚ όσο και των φοιτητών στον τουρισμό, την αποκατάσταση, τη βιολογία, τα οπτικοακουστικά, τη μηχανική, την προσβασιμότητα, το μάρκετινγκ, τη διοίκηση και τα οικονομικά, τη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, μεταξύ άλλων. Παρέχει επίσης προπαρασκευαστική εκπαίδευση, συμβουλευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εκπαιδευόμενους ΕΕΚ, κέντρα αποστολής ΕΕΚ και επιχειρήσεις υποδοχής.