guide-logo-h

Σχετικά με το GUIDE

Το GUIDE εστιάζει στο θέμα της εξέλιξης του φύλου και της σταδιοδρομίας και στα συνεχιζόμενα εμπόδια για την επίτευξη ίσων ευκαιριών σε αυτόν τον τομέα.

Για το σκοπό αυτό, οι Επαγγελματίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού Σταδιοδρομίας (ΕΕΠΣ) πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση ευαισθητοποιημένη ως προς το φύλο και να αποφεύγουν τη χρήση στερεοτύπων όταν υποστηρίζουν τα άτομα στις αποφάσεις σταδιοδρομίας τους.

Το GUIDE στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξη υψηλής ευαισθητοποίησης για την ανισότητα των φύλων στις επιλογές σταδιοδρομίας.

Το GUIDE αντιμετωπίζει πρακτικές που προκαλούν διακρίσεις και συνεισφέρει στον μετριασμό των υφιστάμενων ανισορροπιών στην πρόσβαση σε ευκαιρίες σταδιοδρομίας που επιμένουν σήμερα μεταξύ των φύλων.

Το έργο στοχεύει να βοηθήσει τους συμβούλους σταδιοδρομίας να απομακρυνθούν από προκαταλήψεις που βασίζονται στους παραδοσιακούς ρόλους, που μπορεί να περιορίσουν τις επιλογές, για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλα τα φύλα αξιοποιώντας το ανθρώπινο ταλέντο και τους πόρους. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλα τα φύλα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ευκαιριών με βάση το ενδιαφέρον και την ικανότητα και όχι με βάση το φύλο.

Το GUIDE συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των στόχων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την οικοδόμηση συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, με την ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων, για την υποστήριξη της ανάπτυξης σταδιοδρομίας με ευαισθησία στο φύλο. Αυτό στοχεύει στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της ισορροπίας των φύλων στις επιλογές σταδιοδρομίας και στην αγορά εργασίας για όλα τα φύλα.

Το GUIDE θα αναπτύξει ένα σύνολο μαθησιακών πόρων και μεθόδων που θα διατεθεί σε ΕΕΠΣ, πανεπιστήμια και άλλους παρόχους κατάρτισης ώστε να υποστηρίξει όλα τα φύλα στη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας χωρίς τη χρήση στερεοτύπων για το φύλο.

Το φύλο επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα στάσεων, συμπεριφορών και αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία. Αυτό περιλαμβάνει επιλογές σταδιοδρομίας, εμπειρίες σταδιοδρομίας, εργασιακές στάσεις, αντιλήψεις άλλων ανθρώπων και αποτελέσματα σταδιοδρομίας. Επομένως, για να κατανοήσουμε την ατομική σταδιοδρομία, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη το φύλο.

Οι ευαισθητοποιημένες ως προς το φύλο προσεγγίσεις σχετικά με τις επιλογές σταδιοδρομίας αναφέρονται σε μεθοδολογίες και πρακτικές που διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες, οι φιλοδοξίες, οι ευκαιρίες και οι ικανότητες όλων των φύλων.

Οι επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για τον επαγγελματικό προσανατολισμό θα πρέπει να παρέχουν καθοδήγηση χωρίς μεροληψία φύλου και να βοηθούν όλα τα φύλα να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις πληροφορίες, τις δεξιότητες και την εμπειρία που είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό και τον περιορισμό των επιλογών σταδιοδρομίας και τη λήψη μιας επαγγελματικής απόφασης, χωρίς να αναπαράγουν στερεότυπα φύλου.

Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση με ευαισθησία ως προς το φύλο και να αποφεύγουν τη χρήση στερεοτύπων όταν υποστηρίζουν τα άτομα στη λήψη των επαγγελματικών τους αποφάσεων.

Οι επαγγελματίες με αρμοδιότητες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας πρέπει να έχουν και να ανταλλάσσουν γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις του φύλου, ιδιαίτερα τον αντίκτυπό του στην επαγγελματική ανάπτυξη των νέων.

Ποιον ενδιφέρει;

Και..

Οι στόχοι μας είναι:

Υποστήριξη των επαγγελματιών που είναι υπεύθυνοι για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, για να επανεξετάσουν και να ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις με βάση τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων που μπορούν να περιορίσουν τις επιλογές και να εμποδίσουν τις φιλοδοξίες.

Ανάπτυξη εργαλείων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας ευαίσθητα ως προς το φύλο, για να βοηθήσουν, όλα τα φύλα, να κάνουν καλύτερες επιλογές σταδιοδρομίας.

Εκπαίδευση των συμβούλων σταδιοδρομίας και των δασκάλων ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για τις ανισότητες των φύλων στον επαγγελματικό προσανατολισμό και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το φύλο.

Ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης για να βοηθήσει τους συμβούλους σταδιοδρομίας και τους δασκάλους να καθοδηγούν όλα τα φύλα χωρίς στερεότυπα.

ΥΛΙΚΟ