Partners

Het partnerschap bestaat uit 9 partners uit 8 verschillende landen.

Laten we het team ontmoeten!

SOSU ƘSTJYLLAND | šŸ‡©šŸ‡°

Sosu Ostjylland is de op een na grootste sociale en gezondheidszorgschool in Denemarken. Wij verzorgen verschillende opleidingsprogramma's en aanvullende trainingen van geschoolde medewerkers voor maatschappelijke en zorginstellingen voor ouderen en gehandicapten, ziekenhuizen en psychiatrie. We ontwikkelen continu vernieuwend pedagogisch en didactisch trainingsmateriaal, organiseren de werkpraktijk en werken nauw samen met werkgevers in het werkveld. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring in het opleiden en bijscholen van zorgpersoneel. Aan onze dagelijkse praktijk zijn circa 150 fulltime medewerkers en 20 externe professionals verbonden. In 2016 telde de hogeschool ruim 800 voltijdstudenten en volgden circa 2.000 professionele zorgverleners kortere of langere aanvullende opleidingen. Onze studenten zijn tussen de 15 en 60 jaar oud en hebben meer dan 50 ethische en culturele achtergronden. Voor de allerkleinsten bieden we korte introductieprogramma's van 20 tot 40 weken ā€“ om hen voor te bereiden op een start in de hoofdopleidingen van:

  • 14 maanden (Sociale en Zorghulp) of
  • 32 maanden (Social and Health Care Assistant)

We zijn continu betrokken bij Europese projecten en het is voor ons niet moeilijk om de impact van projectresultaten binnen en buiten onze organisatie te waarborgen. De resultaten van onze projecten worden direct geĆÆntegreerd in de opleiding van maatschappelijke en hulpverlenende hulpverleners en assistenten aan de SOSU Ostjylland hogeschool. Aangezien afgestudeerden toekomstige zorgverleners zijn, passen ze hun nieuwe competenties direct op hun werkplek toe. Bovendien maakt SOSU deel uit van verschillende nationale netwerken van Deense hogescholen voor sociale zorg en gezondheidszorg, die profiteren van de projectresultaten. Het college is ook lid van verschillende internationale partnerschappen en netwerken met belanghebbenden in de zorg in veel Europese landen. We proberen altijd om hen ook onze resultaten te laten exploiteren.

UCL ERHVERVSAKADEMI & PROFESSIONSHƘJSKOLE | šŸ‡©šŸ‡°

UCL University College is het grootste University College van Zuid-Denemarken met 11.000 voltijdstudenten en 1000 werknemers, evenals enkele duizenden studenten in het beroepsonderwijs. Het is een regionale instelling voor hoger onderwijs met campussen in Odense, Svendborg, Vejle, Jelling en Fredericia (satelliet). UCL University College in Denemarken is het resultaat van een fusie tussen Business Academy Lillebaelt en University College Lillebaelt, die plaatsvond op 01/08/2018.

Het biedt meer dan 40 wo- en hbo-opleidingen (AP-opleidingen, Professionele Bachelor-opleidingen en Bachelor Top Up-programma's) binnen drie faculteiten: de Faculteit Bedrijfskunde en Technologie, de Faculteit Educatie en Maatschappijwetenschappen en de Faculteit der Gezondheidswetenschappen .

Naast deze niet-gegradueerde programma's biedt de Faculteit Professionele Ontwikkeling en Permanente Vorming permanente professionele ontwikkeling en organisatieontwikkeling op vele gebieden, zoals animatie, technologie, onderwijs, (theorie en praktijk), gezondheid en management en administratie in private en publieke organisaties . Met de vier faculteiten werken vier afdelingen Praktijkgericht Onderzoek, een Educational Resource Centre en enkele kenniscentra nauw samen. Momenteel herbergt UCL University College (hierna UCL) twee nationale centra: het National Centre of Excellence for the Dissemination of History and Cultural Heritage en het National Centre of Excellence for Learning Resources. Het werkt samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen in heel Denemarken en internationaal, en is er trots op altijd de grootste inspanningen te leveren - werkend aan het creƫren van betere oplossingen voor eindgebruikers, bedrijven en de samenleving als geheel.

UCL is innovatief en biedt interdisciplinaire en innovatieve leerervaringen voor al onze studenten. Naast deze verplichte elementen in de bachelorprogramma's, biedt de UCL een bachelor-top-up in innovatie en ondernemerschap, die erop gericht is studenten op te leiden tot ondernemer en intrapreneur. Daarom heeft het college gekwalificeerde docenten in innovatie en ondernemerschap, met uitgebreide ervaring in het werken met innovatie-evenementen en -processen, door middel van activiteiten zoals 48 uur en InnoEvent. UCL werkt nauw samen met nationale en internationale instellingen en bedrijven op het gebied van studentenstages, projecten, toegepast onderzoek, Centres of Excellence en voortdurende professionele en organisatorische ontwikkeling.

p-consulting.gr | GR

p-consulting.gr is een IT- en trainingsadviesbureau gericht op webontwikkeling, digitale transformatie en bedrijfsadvies. Het bedrijf werkt samen met scholen, instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding, opleidingsorganisaties, kamers en andere organisaties in Griekenland en de EU.

 

Het belangrijkste doel is de digitale transformatie van bedrijven en organisaties door de innovatieve exploitatie van bestaande tools die een snel, duurzaam en effectief proces garanderen. p-consulting.gr combineert training en IT-services door zich te concentreren op digitale interactieve training door het ontwikkelen en creƫren van online trainingscursussen, educatieve games, gamification-tools, web- en mobiele applicaties met behulp van nieuwe en innovatieve technologieƫn die WCAG2.0 (toegankelijkheidsprotocollen) respecteren. Het ontwerp van alle tools is gebaseerd op de door de Universiteit van Patras bekroonde tool voor interactieve gebruikerservaring (OS).

Griekenland, opgericht in 2012 in Patras, heeft meer dan 40 Europese en honderden nationale projecten geĆÆmplementeerd en heeft meer dan 250 klanten in IT en zakelijke ondersteuning. Het bedrijf heeft 5 EU-onderscheidingen voor best practices.

EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED | šŸ‡ØšŸ‡¾

urosuccess Consulting is opgericht in 2009. Het hoofddoel van Eurosuccess Consulting is het informeren en ondersteunen van voornamelijk particulieren en ondernemingen met betrekking tot de exploitatie van Europese en Nationale Fondsen. Door gebruik te maken van de financieringsmogelijkheden, slagen ze erin hun strategische doelstellingen te ontwerpen, te ontwikkelen en te implementeren en zo aan hun operationele behoeften te voldoen.

Daarnaast neemt onze organisatie, zowel als coƶrdinator als partner, deel aan verschillende projecten in het kader van verschillende Europese programma's en initiatieven, zoals Leven Lang Leren, ERASMUS+ en Justitie, en is zij een van de beoordelingsorganen voor ingediende voorstellen in het kader van verschillende EU-programma's.

Met betrekking tot de projectmanagementsector heeft Eurosuccess Consulting een brede ervaring met betrekking tot de ontwikkeling van materialen, tools en methodologieƫn met betrekking tot verschillende vaardigheden/competenties (inclusief ICT-tools voor beoordelings- en trainingsdoeleinden evenals e-learningomgevingen) voor verschillende groepen zoals Kinderen, jongeren, volwassenen, ondernemers, bedrijfsleiders en werknemers, kwetsbare groepen in de samenleving zoals mensen uit de NEET-groep, gedetineerden en ex-gedetineerden en anderen.

Daarnaast is Eurosuccess Consulting lid van: European Forum of Vocational Education and Training (EfVET), International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), European Network of Innovation for Inclusion, European Alliance for Apprenticeships, European Working Group of Innovation Consultants, Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI), Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) en Nicosia Chamber of Commerce and Industry (NCCI).

Op basis van bovenstaande ervaring, kennis en capaciteiten, en het gevestigde netwerk met partnerorganisaties en experts in Cyprus en in het buitenland, is Eurosucces Consulting in staat om alle inspanningen te ondersteunen die nodig zijn om succesvolle voorstellen en dus projectimplementatieactiviteiten te ontwikkelen. Bovendien is Eurosuccess Consulting geaccrediteerd als VET-centrum door de Human Resource Development Authority van Cyprus, de relevante overheidsinstantie met betrekking tot de trainings- en onderwijssector, evenals door het internationale kwaliteitssysteem ISO 9001:2015.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO | šŸ‡µšŸ‡¹

Universiteit van Aveiro (UA) is een jonge Portugese universiteit, opgericht in 1973 en heeft de weg geƫffend voor het creƫren van onderwijsaanbiedingen op verschillende gebieden. Tegenwoordig wordt UA algemeen erkend als een van de meest innovatieve universiteiten in Portugal vanwege de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en de samenwerking met regionale en nationale bedrijven. Momenteel bijgewoond door ongeveer 13.600 studenten en 3.800 postdoctorale studenten. Elk jaar komen er nieuwe studenten uit het hele land naar de UA. Ze besteden jaren aan leren met verrijkende ervaringen tot aan hun afstuderen en het betreden van de arbeidsmarkt. De UA verwelkomt hen, helpt hen in te passen en begeleidt hen gedurende hun hele academische opleiding en daarna, wanneer ze zich integreren in de wereld van het werk als de professionals bij uitstek waarvoor ze zijn opgeleid.

De organisatie- en matrixstructuur, die universitaire en polytechnische subsystemen omvat, stimuleert kennisuitwisseling en kruisbesmetting tussen kennisvelden, bevordert een nuttige nabijheid tussen onderwijs en onderzoek, wat resulteert in een zeer aansprekende boodschap voor nationale en internationale studenten.

Met moderne en prestigieuze architectuur bekleedt UA topposities in de belangrijkste internationale ranglijsten die instellingen voor hoger onderwijs beoordelen.

Verder telt de academische gemeenschap zo'n 1.400 docenten en onderzoekers en 630 technisch, administratief en leidinggevend personeel. Dit zijn ook de mensen die ervoor zorgen dat de Universiteit van Aveiro nationaal en internationaal erkend wordt vanwege haar innovatieve karakter en kwaliteit.

De universiteit heeft een uniek bestuursmodel waarin 16 afdelingen zijn geĆÆntegreerd die academische gebieden bestrijken, variĆ«rend van techniek en kunst en geesteswetenschappen, plus 4 polytechnische scholen en verschillende opleidingscentra voor volwasseneneducatie. UA fungeert als een regionaal netwerk voor onderwijs en opleiding dat sterke banden met de omringende gemeenschap bevordert en wordt erkend als een pioniersuniversiteit bij het ontwikkelen van graden in nieuwe vakgebieden.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE | šŸ‡øšŸ‡®

De Kamer van Koophandel en Industrie van Sloveniƫ is de grootste onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die alle bedrijfssectoren in Sloveniƫ vertegenwoordigt, 24 brancheverenigingen verenigt en een netwerk van 13 regionale kamers beheert.

CCIS biedt een breed scala aan expertise in bedrijfsondersteuning, met name via de juridische afdeling, de TT- en innovatiecel, de milieudienst, het internationaliseringscentrum en het EEN-kantoor. CCIS heeft de status van representatieve Kamer van Koophandel en is daarmee wetgevings- en beleidspartner van de overheid, evenals een organisatie van sociale partners.

CCIS maakt deel uit van een uitgebreid internationaal netwerk door lidmaatschap van verschillende overkoepelende organisaties; ook betrokken bij tal van nationale en transnationale projecten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, digitalisering, milieu, bedrijfsleven en ondernemerschap, internationalisering en sociale kwesties, zoals opleiding en onderwijs.

WISAMAR BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEINNƜTZIGE GMBH | šŸ‡©šŸ‡Ŗ

Wisamar is een non-profit onderwijsaanbieder uit Leipzig, Duitsland, actief in beroeps-, cultuur- en volwasseneneducatie. Het is gecertificeerd volgens de Accreditatie- en licentieverordening voor werkgelegenheidsbevordering en heeft een licentie als aanbieder van inburgeringscursussen.

Wisamar bevordert de arbeidsmarkt en sociale integratie en biedt beroepsopleidingen en bijscholingsprogramma's voor leraren en opleiders.

Wisamar heeft jarenlange ervaring met door de EU gefinancierde projecten, zowel op het gebied van EU-mobiliteit als partnerschappen, ontwikkeling en overdracht van innovaties, Europa voor de burger, AMIF, Daphne, enz.

Wisamar runt een mobiliteitsadviesbureau, geaccrediteerd door het Duitse Nationale Agentschap, en heeft al verschillende prijzen gewonnen voor hoge kwaliteit in projectcoƶrdinatie, onder andere voor het Discover-project over ondernemerschap.

EUROPEAN INSTITUTE FOR DIPLOMACY AND POLICY | šŸ‡³šŸ‡±

European Institute for Diplomacy and Policy is een wetenschappelijke niet-gouvernementele organisatie waarvan het algemeen comitƩ wordt gevormd door belanghebbenden op het gebied van lokale ontwikkeling en specialisten uit verschillende sectoren van het maatschappelijk middenveld en de Europese lidstaten: academici, ngo's, ontwikkelingsagenten, beheerders van verenigingen, ambtenaren en sociale partners. economische bedrijven, evenals Europese organisaties voor lokale ontwikkeling.

De missie van het Europees Instituut voor diplomatie en beleid is om consequent innovatieve diensten van hoge kwaliteit te bieden die de economie van regio's en de levenskwaliteit in stedelijke en landelijke gebieden verbeteren door het delen van ervaringen tussen zijn leden en partners te ondersteunen en te bevorderen voor het ondersteunen van internationale samenwerking, bekwame netwerken en verdere vooruitgang en groei. De doelen en het netwerk van onze organisatie ondersteunen het vervullen van onze missie.

Het belangrijkste doel van het Instituut is om de waarden van cultuur te benadrukken, samenwerking te bevorderen en wederzijds vertrouwen op te bouwen met als uiteindelijk doel nabijheid te creƫren met buitenlandse mensen - relaties die veranderingen in de regering overleven.

Het Europees Instituut voor Diplomatie en Beleid wil een rol van betekenis spelen in het spirituele en academische leven door nieuwe en getalenteerde kunstenaars te ondersteunen en een culturele achtergrond en mentaliteit te creƫren die motiverend is. Onze medewerkers hebben ervaring met het implementeren van lokale ontwikkelingsacties in afgelegen, gemarginaliseerde en moeilijk toegankelijke gebieden. We nemen deel en leiden wereldwijde acties en initiatieven die bijdragen aan regionale ontwikkeling wereldwijd.

We dragen bij aan de integratie van het hele gebied op een evenwichtigere manier door middel van economische, sociale en milieuvriendelijke initiatieven om de levenskwaliteit van de bevolking aanzienlijk te verbeteren.

DOMSPAIN SLU | šŸ‡ŖšŸ‡ø

DomSpain is een organisatie voor volwasseneneducatie die gespecialiseerd is in onderwijs en opleiding, beroepsstudies, beroeps-, sociale en interculturele vaardigheden, talen en nieuwe technologieƫn.

Deze vereniging heeft tot doel de kwaliteit van het onderwijs en de opleiding voor volwassenen te verbeteren en de toegang van zowel leerkrachten als leerlingen tot nieuwe technologieƫn en innovatieve leermiddelen te bevorderen en te vergemakkelijken. DomSpain is een trainings- en adviesbureau dat nationaal en internationaal actief is. Het biedt verschillende diensten aan de Spaanse publieke en private sector en neemt actief deel aan internationale programma's via een gerenommeerd netwerk van partners in het buitenland.

De afdeling Training van DomSpain ontwikkelt educatieve programma's in vier hoofdrichtingen: cursussen en workshops voor volwassen lerenden, waaronder vreemde talen, ICT, koken, dansen en lessen voor persoonlijke groei. Beroepsonderwijs en -opleiding: ICT, vreemde talen, inzetbaarheid, werkgebaseerd leren trainingen voor onderwijzers gericht op het verbeteren van vreemde-taalvaardigheden, gebruik van digitale hulpmiddelen en nieuwe onderwijsmethoden, blended learning extra curriculumactiviteiten voor schoolkinderen en ouders, waaronder vreemde talen, robotica, coderen en internetveiligheid.

De cursussen en trainingen worden uitgevoerd in onze gebouwen en in 6 openbare centra en 5 lagere en middelbare scholen in de provincie Tarragona. We hebben 40 docenten in dienst en tellen elk academiejaar ongeveer 1.400 studenten. Het bedrijf biedt zowel face-to-face, blended als online lessen aan. Op ICT-gebied hebben we door jarenlange ervaring met het beschermen van informatica-infrastructuren om integrale oplossingen te bieden aan organisaties, bedrijven, overheidsinstanties en andere entiteiten, die hen helpen cybernetische veiligheid te garanderen. DomSpain biedt begeleiding en ondersteuning aan onderwijscentra, overheidsinstanties, sociale ondernemingen en ngo's bij het digitaliseren van hun interne werkprocessen.

DomSpain heeft ook een hooggekwalificeerd informatietechnologieteam dat verschillende nationale en internationale projecten heeft geĆÆmplementeerd met betrekking tot de ontwikkeling van educatieve platforms. We bieden buitenschoolse activiteiten in vreemde talen en robotica voor kinderen met leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen, evenals lessen in ICT en talen voor volwassenen met speciale onderwijsbehoeften. Vertegenwoordigers van DomSpain maken deel uit van het bestuur van sommige verenigingen van mensen met een handicap en de Raad van Toegankelijkheid van de gemeente Reus. We hebben bestuursexpertise in toegang tot, beheer, implementatie en monitoring van door de EU gefinancierde projecten. Als coƶrdinator of partner zijn we betrokken geweest bij diverse internationale projecten. We hebben de online omgeving en interface ontwikkeld voor meer dan 15 Europese projecten en zijn voor veel meer de leidende partner van ICT- en technologieactiviteiten geweest.

DomSpain is geaccrediteerd door de Employability Service van Cataloniƫ als een advies-, wervings- en trainingscentrum om lokale, nationale en internationale mobiliteiten en stages van VET-studenten te coƶrdineren. Het is ook lid van het LET HER IN International Network, EfVET en CEFEC. DomSpain coƶrdineert stages, leerlingplaatsen en mobiliteiten van zowel VET-personeel als studenten in onder andere toerisme, restauratie, biologie, audiovisuele media, mechanica, toegankelijkheid, marketing, administratie en financiƫn, niet-formeel en informeel onderwijs. Het biedt ook voorbereidende training, consultancy en adviesdiensten aan VET-leerlingen, VET-uitzendcentra en gastbedrijven