Partnerji

Partnerstvo sestavlja 9 partnerjev iz 8 različnih držav.

Spoznajmo ekipo!

SOSU ØSTJYLLAND | 🇩🇰

Sosu Ostjylland je druga največja šola za socialno in zdravstveno varstvo na Danskem. Izvajamo različne izobraževalne programe in dopolnilno usposabljanje izobraženih kadrov za socialne in zdravstvene ustanove za starejše in invalide, bolnišnice in psihiatrijo. Nenehno razvijamo inovativna pedagoška in didaktična gradiva, organiziramo delovno prakso in tesno sodelujemo z delodajalci na terenu. Imamo več kot 25 let izkušenj z usposabljanjem in izpopolnjevanjem negovalnega osebja. Imamo približno 150 redno zaposlenih sodelavcev in 20 zunanjih strokovnjakov, ki so povezani z našo dnevno prakso. V letu 2016 je bilo na šoli več kot 800 rednih študentov, krajšega ali daljšega dopolnilnega izobraževanja pa se je udeležilo okoli 2.000 strokovnih negovalcev. Naši študenti so stari od 15 do 60 let in imajo več kot 50 etičnih in kulturnih ozadij. Za najmlajše ponujamo kratke uvajalne programe od 20 do 40 tednov – da jih pripravimo na začetek v glavnih izobraževalnih programih bodisi:

  • 14 mesecev (Socialni in zdravstveni pomočnik) oz
  • 32 mesecev (Socialni in zdravstveni delavec)

Nenehno smo vključeni v evropske projekte in ni nam težko zagotoviti odmevnosti projektnih rezultatov znotraj in zunaj naše organizacije. Rezultati naših projektov so neposredno vključeni v izobraževanje socialnih pomočnikov in pomočnikov na šoli SOSU Ostjylland. Ker so visokošolski diplomanti bodoči oskrbovalci, svoje nove kompetence uporabljajo neposredno na svojih delovnih mestih. Poleg tega je SOSU del več nacionalnih mrež danskih šol za socialno in zdravstveno varstvo, ki imajo koristi od rezultatov projekta. Visoka šola je tudi članica številnih mednarodnih partnerstev in mrež z deležniki na področju oskrbe v številnih evropskih državah. Vedno jim poskušamo omogočiti, da izkoristijo tudi naše rezultate.

UCL ERHVERVSAKADEMI & PROFESSIONSHØJSKOLE | 🇩🇰

Univerzitetna šola UCL je največja univerza na južnem Danskem z 11.000 rednimi študenti in 1000 zaposlenimi ter več tisoč študenti poklicnega izobraževanja. Je regionalna visokošolska ustanova s kampusi v Odenseju, Svendborgu, Vejlu, Jellingu in Fredericii (satelit). UCL University College na Danskem je 01.08.2018 nastala kot posledica združitve Business Academy Lillebaelt in University College Lillebaelt.

Ponuja več kot 40 visokošolskih strokovnih programov (AP-degree programs, Professional Bachelor programs in Bachelor Top Up programs) v okviru treh fakultet: Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za pedagoške in družbene vede ter Fakultete za zdravstvene vede. .

Poleg teh dodiplomskih programov Fakulteta za strokovno izpopolnjevanje in nadaljne izobraževanje ponuja stalno strokovno izpopolnjevanje in organizacijski razvoj na številnih področjih, kot so animacija, tehnologija, izobraževanje (teorija in praksa), zdravstvo ter management in administracija v zasebnih in javnih organizacijah. S štirimi fakultetami tesno sodelujejo štirje oddelki za uporabne raziskave, Center za izobraževalne vire in več centrov znanja. Trenutno University College (v nadaljevanju UCL) gosti dva nacionalna centra: Nacionalni center odličnosti za širjenje zgodovine in kulturne dediščine ter Nacionalni center odličnosti za učne vire. Sodeluje z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami na Danskem in v tujini, pri čemer je ponosen na to, da se vedno najbolj trudi – ustvarja boljše rešitve za končne uporabnike, podjetja in družbo kot celoto.

UCL je inovativen in zagotavlja interdisciplinarne in inovativne učne izkušnje za vse naše študente. Poleg teh obveznih elementov v dodiplomskih programih UCL ponuja dodiplomski študij na področju inovacij in podjetništva, ki se osredotoča na izobraževanje študentov, da postanejo podjetniki. Zato ima šola usposobljene učitelje za inovativnost in podjetništvo, ki imajo bogate izkušnje z delom z inovacijskimi dogodki in procesi, skozi aktivnosti, kot sta 48 ur in InnoEvent. UCL tesno sodeluje z nacionalnimi in mednarodnimi institucijami in podjetji glede študentske prakse, projektov, uporabnih raziskav, centrov odličnosti ter stalnega strokovnega in organizacijskega razvoja.

p-consulting.gr | GR

p-consulting.gr je IT in svetovalno podjetje, ki se osredotoča na spletni razvoj, digitalno preobrazbo in poslovno svetovanje. Podjetje sodeluje s šolami, institucijami poklicnega izobraževanja in usposabljanja, organizacijami za usposabljanje, zbornicami in drugimi organizacijami v Grčiji in EU.

Njegov glavni cilj je digitalna transformacija podjetij in organizacij z inovativno uporabo obstoječih orodij, ki zagotavljajo hiter, trajnosten in učinkovit proces. p-consulting.gr združuje storitve usposabljanja in IT z osredotočenjem na digitalno interaktivno usposabljanje z razvojem in ustvarjanjem spletnih tečajev usposabljanja, izobraževalnih iger, orodij za igrifikacijo, spletnih in mobilnih aplikacij z uporabo novih in inovativnih tehnologij, ki upoštevajo WCAG2.0 (protokoli dostopnosti). Zasnova vseh njegovih orodij temelji na orodju za interaktivno uporabniško izkušnjo (OS), ki ga je prejela Univerza v Patrasu.

Podjetje, ustanovljeno leta 2012 v Patrasu v Grčiji, je izvedlo več kot 40 evropskih in na stotine nacionalnih projektov ter ima več kot 250 strank na področju IT in poslovne podpore. Podjetje ima 5 EU nagrad za najboljše prakse.

EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED | 🇨🇾

Eurosuccess Consulting je bil ustanovljen leta 2009. Glavni cilj Eurosuccess Consultinga je obveščanje in podpora predvsem posameznikom in podjetjem pri črpanju evropskih in nacionalnih sredstev. Z izkoriščanjem možnosti financiranja jim uspeva oblikovati, razvijati in uresničevati svoje strateške cilje ter tako zadovoljevati svoje operativne potrebe.

Poleg tega naša organizacija kot koordinator in partner sodeluje pri več projektih v okviru različnih evropskih programov in iniciativ, kot so Vseživljenjsko učenje, ERASMUS+ in Pravosodje, ter je eno od ocenjevalnih teles za predloge, podane v okviru različnih EU programov.

V zvezi s sektorjem projektnega vodenja ima Eurosuccess Consulting bogate izkušnje z razvojem materialov, orodij in metodologij v zvezi z različnimi veščinami/kompetentnostmi (vključno z orodji IKT za namene ocenjevanja in usposabljanja ter okolji za e-učenje) za različne skupine, kot so npr. Otroci, mladi, odrasli, podjetniki, vodje podjetij in zaposleni, ranljive skupine družbe, kot so ljudje iz skupine NEET, zaporniki in bivši zaporniki ter drugi.

Poleg tega je Eurosuccess Consulting član: Evropskega foruma poklicnega izobraževanja in usposabljanja (EfVET), Sveta za mednarodno trgovino, Evropskega združenja za izobraževanje v zaporih (EPEA), Evropske mreže politik o ključnih kompetencah v šolskem izobraževanju (KeyCoNet Network), Evropske mreže Inovacije za vključevanje, Evropska zveza za vajeništvo, Evropska delovna skupina svetovalcev za inovacije, Ciprska gospodarska in industrijska zbornica (CCCI), Ciprska zveza delodajalcev in industrijalcev (OEB) ter Nikozijska gospodarska in industrijska zbornica (NCCI).

Na podlagi zgoraj navedenih izkušenj, znanja in zmožnosti ter vzpostavljene mreže s partnerskimi organizacijami in strokovnjaki na Cipru in v tujini je Eurosuccess Consulting sposoben podpreti vsa prizadevanja, potrebna za razvoj uspešnih predlogov in s tem aktivnosti za izvedbo projektov. Poleg tega je Eurosuccess Consulting akreditiran kot center poklicnega izobraževanja in usposabljanja s strani Uprave za razvoj človeških virov Cipra, ustreznega javnega organa v zvezi s sektorjem usposabljanja in izobraževanja, kot tudi z mednarodnim sistemom kakovosti ISO 9001:2015.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 🇵🇹

Univerza v Aveiru (UA) je mlada portugalska univerza, ustanovljena leta 1973 in je utrla pot ustvarjanju ponudb za poučevanje na več področjih. Danes je UA zaradi kakovosti poučevanja in raziskav ter sodelovanja z regionalnimi in nacionalnimi podjetji splošno priznana kot ena najbolj inovativnih univerz na Portugalskem. Trenutno jo obiskuje približno 13.600 dodiplomskih študentov in 3.800 podiplomskih študentov. Vsako leto prihajajo novi študenti na UA iz vse države. Tekom učenja dobivajo bogate izkušnje vse do diplome in vstopa na trg dela. UA jih sprejme in jim pomaga, da se vklopijo ter jih spremlja skozi njihov akademsko pot in naprej, ko se zlijejo s svetom dela kot strokovnjaki odličnosti, za katere so usposobljeni.

Njegova organizacija in matrična struktura, ki zajema podsisteme univerze in politehnike, spodbuja izmenjavo znanja in navzkrižno prepletanje med področji, spodbuja koristno bližino med poučevanjem in raziskovanjem, kar ima za posledico zelo privlačno sporočilo za domače in mednarodne študente.

S sodobno in prestižno arhitekturo UA zaseda najvišja mesta na najpomembnejših mednarodnih lestvicah visokošolskih institucij.

Poleg tega ima akademska skupnost približno 1400 učiteljev in raziskovalcev ter 630 tehničnih, administrativnih in vodstvenih delavcev. To so tudi ljudje, ki Univerzi v Aveiru pomagajo, da postane nacionalno in mednarodno priznana zaradi svojega inovativnega značaja in kakovosti.

Univerza ima edinstven model upravljanja, ki vključuje 16 oddelkov, ki pokrivajo akademska področja, od inženirstva do umetnosti in humanistike, ter 4 politehnične šole in različne centre za usposabljanje, ki obravnavajo izobraževanje odraslih. UA deluje kot regionalna mreža za izobraževanje in usposabljanje, ki spodbuja močne povezave z okoliško skupnostjo, in je priznana kot pionirska univerza pri razvijanju diplom na novih predmetnih področjih.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE | 🇸🇮

Gospodarska zbornica Slovenije je največja samostojna prostovoljna organizacija, ki zastopa vse gospodarske panoge v Sloveniji, združuje 24 panožnih združenj in deluje v mreži 13 regionalnih zbornic. GZS nudi široko paleto strokovnega znanja na področju poslovne podpore, in sicer prek pravne službe, enote za inovacije, okoljskega oddelka, centra za internacionalizacijo in pisarne EEN. GZS ima status reprezentativne gospodarske zbornice in je tako zakonodajni in politični partner vlade ter organizacija socialnih partnerjev.

GZS je s članstvom v različnih krovnih organizacijah del razvejane mednarodne mreže; vključen tudi v številne nacionalne in transnacionalne projekte, povezane z raziskavami in razvojem, digitalizacijo, okoljem, poslovanjem in podjetništvom, internacionalizacijo ter družbenimi vprašanji, kot sta usposabljanje in izobraževanje.

WISAMAR BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEINNÜTZIGE GMBH | 🇩🇪

Wisamar je neprofitni ponudnik izobraževanja iz Leipziga v Nemčiji, dejaven na področju poklicnega, kulturnega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Je certificiran po Uredbi o akreditaciji in licenciranju za spodbujanje zaposlovanja in ima licenco izvajalca integracijskega tečaja.

Wisamar spodbuja trg dela in socialno integracijo ter ponuja programe poklicnega usposabljanja in nadaljnjega izobraževanja za učitelje in trenerje.

Wisamar ima dolgoletne izkušnje s projekti, ki jih financira EU, tako na področju EU mobilnosti in partnerstev, razvoja in prenosa inovacij, Evrope za državljane, AMIF, Daphne itd.

Wisamar vodi svetovalno službo za mobilnost, ki jo je akreditirala nemška nacionalna agencija, in je že prejel več nagrad za visoko kakovost pri koordinaciji projektov, med drugim za projekt Discover o podjetništvu.

EUROPEAN INSTITUTE FOR DIPLOMACY AND POLICY | 🇳🇱

vropski inštitut za diplomacijo in politiko je znanstvena nevladna organizacija, katere generalni odbor sestavljajo deležniki lokalnega razvoja in strokovnjaki iz različnih sektorjev civilne družbe in evropskih držav članic: akademiki, nevladne organizacije, razvojni agenti, menedžerji združenj, javni uslužbenci in socialna gospodarska podjetja, pa tudi evropske organizacije za lokalni razvoj.

Poslanstvo Evropskega inštituta za diplomacijo in politiko je dosledno zagotavljanje inovativnih, visokokakovostnih storitev, ki izboljšujejo gospodarstvo regij in kakovost življenja v mestnih in podeželskih območjih s podpiranjem in spodbujanjem izmenjave izkušenj med svojimi člani in partnerji za ohranjanje mednarodnega sodelovanja, spretno mreženje ter nadaljnji napredek in rast. Cilji in mreža naše organizacije podpirajo izpolnjevanje našega poslanstva.

Glavni cilj zavoda je poudarjanje vrednot kulture, spodbujanje sodelovanja in gradnja medsebojnega zaupanja s končnim ciljem ustvarjanja bližine s tujino – odnosov, ki preživijo spremembe v oblasti.

Evropski inštitut za diplomacijo in politiko želi igrati pomembno vlogo v duhovnem in akademskem življenju, podpirati nove in nadarjene umetnike ter ustvarjati kulturno ozadje in mentaliteto, ki je sposobna motivacije. Naši člani osebja imajo izkušnje z izvajanjem lokalnih razvojnih ukrepov na oddaljenih, marginaliziranih in težko dostopnih območjih. Sodelujemo in vodimo globalne akcije in pobude, ki prispevajo k regionalnemu razvoju po vsem svetu.

Prispevamo k integraciji celotnega območja na bolj uravnotežen način z gospodarskimi, družbenimi in okoljsko koristnimi pobudami za obsežno izboljšanje kakovosti življenja prebivalstva.

DOMSPAIN SLU | 🇪🇸

DomSpain je organizacija za izobraževanje odraslih, specializirana za izobraževanje in usposabljanje, poklicne študije, poklicne, socialne in medkulturne veščine, jezike in nove tehnologije.

Cilj tega združenja je izboljšati kakovost izobraževanja in usposabljanja odraslih, spodbujati in olajšati dostop tako učiteljem kot učencem do novih tehnologij in inovativnih učnih orodij. DomSpain je podjetje za usposabljanje in svetovanje, ki deluje na nacionalni in mednarodni ravni. Ponuja različne storitve španskemu javnemu in zasebnemu sektorju in aktivno sodeluje v mednarodnih shemah prek dobro vzpostavljene mreže partnerjev v tujin

Oddelek za usposabljanje DomSpain razvija izobraževalne programe v štirih glavnih smereh: tečaji in delavnice za učeče se odrasle, vključno s tečaji tujih jezikov, IKT, kuhanjem, plesom in tečaji osebne rasti. Poklicno izobraževanje in usposabljanje: IKT, tuji jeziki, zaposljivost, usposabljanja na delovnem mestu za učitelje, ki se osredotočajo na izboljšanje kompetenc tujih jezikov, uporaba digitalnih orodij in novih metod poučevanja, kombinirane učne izven kurikularne dejavnosti za šolarje in starše, vključno s tujimi jeziki, robotiko, kodiranjem , in internetno varnostjo.

Tečaji in usposabljanja se izvajajo v naših prostorih in v 6 civilnih centrih ter 5 osnovnih in srednjih šolah province Tarragona. Zaposlujemo 40 pedagogov in vsako študijsko leto imamo okrog 1400 študentov. Podjetje ponuja tako osebne, mešane kot spletne tečaje. Na področju IKT smo z dolgoletnim varovanjem informacijske infrastrukture pridobili izkušnje, da organizacijam, podjetjem, javnim organom in drugim subjektom ponudimo celovite rešitve, ki jim pomagajo zagotavljati kibernetsko varnost. DomSpain zagotavlja smernice in podporo izobraževalnim centrom, javnim organom, socialnim podjetjem in nevladnim organizacijam pri digitalizaciji njihovih notranjih delovnih procesov.

DomSpain ima tudi visoko usposobljeno ekipo za informacijske tehnologije, ki je izvajala različne nacionalne in mednarodne projekte, ki vključujejo razvoj izobraževalnih platform. Izvajamo obšolske dejavnosti tujih jezikov in robotike za otroke z učnimi težavami in motnjami v razvoju ter pouk IKT in jezikov za odrasle s posebnimi izobraževalnimi potrebami. Predstavniki DomSpain so del upravnega odbora nekaterih združenj invalidov in Sveta za dostopnost občine Reus. Imamo strokovno znanje upravnih odborov pri dostopanju, upravljanju, izvajanju in spremljanju projektov, ki jih financira EU. Kot koordinator ali partner smo bili vključeni v različne mednarodne projekte. Razvili smo spletno okolje in vmesnik za več kot 15 evropskih projektov in bili vodilni partner dejavnosti IKT in tehnologij za mnoge druge.

DomSpain je akreditiral Zavod za zaposlovanje Katalonije kot središče za svetovanje, zaposlovanje in usposabljanje za usklajevanje lokalnih, nacionalnih in mednarodnih mobilnosti ter pripravništva študentov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Je tudi članica mednarodne mreže LET HER IN, EfVET in CEFEC. DomSpain med drugim usklajuje pripravništvo, vajeništvo in mobilnost osebja poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter študentov na področju turizma, restavratorstva, biologije, avdiovizualnih del, mehanike, dostopnosti, trženja, administracije in financ, neformalnega in priložnostnega izobraževanja. Zagotavlja tudi pripravljalno usposabljanje, svetovanje in svetovalne storitve za učence poklicnega izobraževanja in usposabljanja, pošiljajoče centre poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter gostiteljska podjetja.