Our Digital Tool for Career Decision-Making Styles is on its way!

Korak 1 od 3

Orodje za samoocenjevanje

Iskreno ocenite naslednjih 30 trditev, in sicer z izbiro od 1 (zvezdica) - " sploh se ne strinjam" do 5 (zvezdic) - "popolnoma se strinjam".
Sploh se ne strinjam.
Ne strinjam se.
Niti se ne strinjam niti se strinjam.
Strinjam se.
Popolnoma se strinjam.