Om GUIDE

GUIDE fokuserer på spørgsmålet om køn og karriereudvikling og de fortsatte hindringer for at opnå lige muligheder på dette område.

Med det formål skal karrierevejledere (CGP) anlægge en kønsfølsom tilgang og undgå at bruge stereotyper, når de støtter enkeltpersoner i deres karrierebeslutninger.

GUIDE har til formål at udvikle værktøjer til at støtte en øget bevidsthed om ulighed mellem kønnene i forbindelse med karrierevalg.

GUIDE tager fat på diskriminerende praksis og yder et aktuelt bidrag til at afhjælpe den eksisterende ubalance i adgangen til karrieremuligheder, som stadig findes i dag på tværs af køn.

Projektet har til formål at hjælpe karriererådgivere med at bevæge sig væk fra fordomme baseret på traditionelle roller, der kan begrænse valgmulighederne, for at sikre lige muligheder for alle køn uden at udnytte menneskelige talenter og ressourcer. Det er vigtigt at sikre, at alle køn kan vælge mellem muligheder baseret på interesse og evner snarere end på køn.

GUIDE bidrager også til at nå de videregående uddannelsesinstitutioners mål om at opbygge inkluderende videregående uddannelsessystemer ved at udvikle værktøjer og metoder til støtte for udviklingen af kønsfølsomme karriereforløb. Dette har til formål at fremme ligestilling og afbalancering mellem kønnene i karrierevalg og på arbejdsmarkedet for alle køn.

GUIDE vil udvikle et sæt læringsressourcer og -metoder og stille dem til rådighed for CGP’er, universiteter og andre uddannelsesudbydere for at støtte alle køn i at træffe karrierebeslutninger uden at bruge kønsstereotyper.

Køn har indflydelse på en lang række karriererelaterede holdninger, adfærd og resultater. Dette omfatter karrierevalg, karriereerfaringer, arbejdsattituder, andre menneskers opfattelser og karriereresultater. Derfor er det vigtigt at tage hensyn til køn for at forstå enkeltpersoners karriereforløb.

Kønsbevidste tilgange til karrierevalg henviser til metoder og praksis, der sikrer, at der tages hensyn til alle køns bekymringer, ønsker, muligheder og kapaciteter.

Fagfolk med ansvar for karrierevejledning bør yde vejledning uden kønsfordomme og hjælpe alle køn med at erhverve den viden, information, færdigheder og erfaring, der er nødvendig for at identificere og indsnævre karrieremuligheder og træffe en karrierebeslutning uden at reproducere kønsstereotyper.

Karrierevejledere skal anlægge en kønsfølsom tilgang og undgå at bruge stereotyper, når de støtter enkeltpersoner i deres karrierebeslutninger.

Fagfolk med ansvar for karrierevejledning skal have og dele viden om virkningerne af kønsaspektet, især dets indvirkning på unges erhvervsudvikling.

Hvem er interesseret?

Og...

Vores mål er:

At støtte fagfolk med ansvar for karrierevejledning i at undersøge og nedbryde fordomme baseret på traditionelle kønsroller, som kan begrænse valgmuligheder og hæmme ambitioner.

Udvikle kønsfølsomme karrierevejledningsværktøjer, der kan hjælpe alle køn med at træffe bedre karrierevalg.

Uddannelse af karrierevejledere og lærere for at forbedre deres viden om uligheder mellem kønnene i karrierevejledningen og for at udvikle kønsbevidsthed.

Udvikle en værktøjskasse, der skal hjælpe karrierevejledere og lærere med at rådgive alle køn uden stereotyper.

MATERIAL