Digitalno orodje za prepoznavanje stereotipov pri kariernih odločitvah

Dobrodošli v orodju za samoocenjevanje, s pomočjo katerega lahko spoznate svoje morebitne predsodke glede spola, ki morda vplivajo na vaše poklicne odločitve. To orodje je del izobraževalnega projekta “GUIDE – Upgrading the skills of professionals for gender sensitive career guidance” katerega cilj je opolnomočiti mlade odrasle in najstnike, da se odločajo na podlagi svojih interesov in sposobnosti, ne pa na podlagi družbenih pričakovanj ali celo predsodkov.

Predsodki se nanašajo na naše nezavedne ali zavestne preference ali pristranskosti do določenih skupin ljudi. V tem orodju se bomo osredotočili na dve razsežnosti predsodkov: eksplicitno in implicitno.

Eksplicitni predsodki so naša zavestna prepričanja in stališča, ki vplivajo na naše zaznavanje in delovanje. Samoocenjevanje, ki ga boste opravili, bo omogočilo vpogled v vaše eksplicitne predsodke, povezane s spolnimi stereotipi pri izbiri poklica.

Implicitni predsodki so asociacije ali prepričanja, ki se jih ne zavedamo in temeljijo na družbenih vplivih. Ti implicitni predsodki lahko pomembno vplivajo tudi na vaše poklicne odločitve. Zato vam tukaj ponujamo dodatno gradivo, ki vam bo pomagalo spoznati vaše implicitne predsodke.

To orodje za samoocenjevanje je le prvi korak k raziskovanju površinske ravni vaših predsodkov glede spola. Zato so vprašanja oblikovana stereotipno. Z iskrenimi odgovori boste vi in vaš karierni svetovalec pridobili vpogled v morebitne eksplicitne predsodke, ki bi lahko vplivali na vaše karierne odločitve.

Ko odgovorite na vsa vprašanja, prejmete poročilo z vašimi rezultati. To poročilo bo dragoceno gradivo za strokovnjaka oziroma strokovnjakinjo za poklicno usmerjanje, ki vam bo lahko ponudil_a smernice na podlagi ugotovljenih spolnih stereotipov ali predsodkov, ki vplivajo na vaše odločitve. Prosimo, poskusite odgovoriti čim bolj iskreno. Ne pozabite, da vas po vaših odgovorih ne bodo sodili, nasprotno, rezultati orodja za samoocenjevanje bodo strokovnjakom za poklicno usmerjanje pomagali razumeti, kako vam lahko pomagajo pri uspešni izbiri poklicne poti na podlagi vaših zmožnosti in ne na podlagi spolnih predsodkov.

Želimo si, da bi s tem orodjem za samoocenjevanje in priloženimi gradivi lahko premagali predsodke o tem, kateri poklici so primerni za kateri spol. Ustvarimo prihodnost, v kateri bodo priložnosti na voljo vsem spolom na podlagi individualnih interesov in sposobnosti.

Vzemite si 10 minut in odgovorite na spodnja vprašanja.

Vse informacije pridobljene v orodju za samoocenjevanje bodo uporabljene izključno s strani projektnega partnerstva GUIDE. Osebnih podatkov posameznika ne bomo prodali, zamenjali ali posredovali nobeni tretji osebi ali subjektu. Projektno partnerstvo GUIDE spoštuje pravice uporabnikov orodja do zasebnosti v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 2016/679/EU ter veljavnim nacionalnim in evropskim pravnim in regulativnim okvirom za varstvo osebnih podatkov.

Hvala, ker ste se nam pridružili na poti k odpravljanju predsodkov glede spola pri sprejemanju kariernih odločitev.

Zagotovimo vsem spolom, da lahko izbirajo med priložnostmi, ki temeljijo na interesih in sposobnostih, ne pa na spolu.